Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Chủ tịch UBND
Họ và tên: Phan Thanh Nam
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn:Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979728104
Phó chủ tịch UBND Họ và tên: Hoàng Trọng Nhân
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
Điện thoại di động: 0988841553

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3118

Tổng truy cập: 268300