Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

Họ và tên: Vũ Văn Bút
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976127423

Họ và tên: Dương Đức Hiếu
Năm sinh: 1990
Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986800732

 

Họ và tên: Nông Quốc Chấn
Năm sinh: 1967
Chức vụ: UV BTV, CT UB MTTQ, Trưởng ban KT - XH
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0974451107

 

Họ và tên: Hà Văn Minh
Năm sinh: 1960
Chức vụ: Phó trưởng ban KT - XH
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0972301851

 

Họ và tên: Hứa Thị Thắm
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Đảng ủy viên, CT Hội PN, trưởng ban PC
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0375397588

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Linh
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Đảng ủy viên, CT CCB, Phó trưởng ban PC
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0346139819

 

 

Họ và tên: Phạm Xuân Trường
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0986526788

 

Họ và tên: Chu Chiến Thắng
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0965215695
  Họ và tên: Ma Đình Hải
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0338333127
Họ và tên: Phan Thanh Nam
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó BTĐU, CT UBND,ĐB HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979728104
  Họ và tên: Nguyễn Văn Đông
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0974827443
  Họ và tên: Vương Văn Sình
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0363867074
  Họ và tên: Nông Chính Kiên
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0978722119
  Họ và tên: Hoàng Thị Thúy
Năm sinh: 
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0374735799
Họ và tên: Nông Văn Thon
Năm sinh: 1973
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0355351076
Họ và tên: Phùng Trung Kiên
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó BT TT Đảng ủy, ĐB HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989355385
Họ và tên: Lưu Thị Đường
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0392894152
Họ và tên: Nông Thị In
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0367862681
Họ và tên: Lê Hải Sơn
Năm sinh: 1984
Chức vụ: ĐUV, Trưởng CA, ĐB HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984736736
Họ và tên: Lương Công Phi
Năm sinh: 1964
Chức vụ: ĐUV, CHT QS, ĐB HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978706551
  Họ và tên: Vũ Văn Năng
Năm sinh: 1983
Chức vụ: Đại biểu HĐND xã khóa XX
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0914772232

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5128

Tổng truy cập: 433490