Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

CHỦ TỊCH Họ và tên: Vũ Văn Bút
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976127423
PHÓ CHỦ TỊCH

 Họ và tên: Phùng Trung Kiên
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy, Phó CT HĐND, Chủ nhiệm UBKT. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989355385

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3167

Tổng truy cập: 268318