Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Họ và tên: Vũ Văn Bút
Năm sinh: 1976
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976127423
Họ và tên: Phùng Trung Kiên
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0989355385
Họ và tên: Phan Thanh Nam
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979728104
Họ và tên: Dương Đức Hiếu
Năm sinh: 1990
Chức vụ: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986800732
Họ và tên: Nông Quốc Chấn
Năm sinh: 1967
Chức vụ: Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0974451107

Họ và tên: Ma Quang Phú
Năm sinh: 1987
Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN, Văn phòng ĐU
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0971937499

 

Họ và tên: Hứa Thị Thắm
Năm sinh: 1972
Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0375397588
Họ và tên: Nguyễn Văn Linh
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch hội Cựu chiến binh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0346139819
Họ và tên: Hoàng Trọng Nhân
Năm sinh: 1978
Chức vụ: Ủy viên BCH, Phó chủ tịch UBND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0988841553
Họ và tên: Hoàng Phú Quốc
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Ủy viên BCH, công chức Văn hóa
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0397233649
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngân
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Ủy viên BCH, công chức Văn hóa 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0394511672
Họ và tên: Lương Công Phi
Năm sinh: 1964
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0978706551
Họ và tên: Lê Hải Sơn
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH, Trưởng Công an xã 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984736736
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Ủy viên BCH, Hiệu trưởng Trường Mầm non
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0986506565
Họ và tên: Ma Thị Lương
Năm sinh: 1986
Chức vụ: Ủy viên BCH, PCT MTTQ, PCT Hội Phụ nữ 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0368955804

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5032

Tổng truy cập: 433479