Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 khóa 23 nhiệm kỳ 2015-2020

11-07-2018 15:19

Ngày 10/7 Ban chấp hành đảng bộ huyện Định Hóa khóa 23 nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe và cho ý kiến đối với báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 của huyện, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện tiếp tục được duy trì và phát triển. Kết quả sản xuất vụ đông đạt khá, riêng sản lượng cây ngô đạt gần 850 tấn; diện tích gieo cấy lúa đạt trên 100% diện tích, hiện lúa đã thu hoạch xong năng suất ước đạt gần 55 tạ /ha, sản lượng trên 22 nghìn tấn đạt 102%KH. Tổng đàn gia súc gia cẩm phát triển ổn định; tổng diện tích rừng thiết kế là 1.522 héc ta vượt 45% so với kế hoạch, trong đó diện tích cây quế đã trồng trên 551 héc ta. Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành chuyên môn của huyện phối hợp tổ chức được 209 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 8.800 lượt người tham gia. Hội nghị cũng thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết số 18, 19 Ban chấp hành TW Đảng khóa 12.
Phiên họp đã tổ chức chia tổ thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.vvv 
Sau khi thảo luận tại tổ, hội nghị đã tiến hành biểu quyết chương trình hành động bổ sung thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Định Hóa  lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
Đ/c Lương Văn Lành – Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện cũng nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện rà soát những chỉ tiêu đạt thấp trong phát triển kinh tế xã hội để tập trung thực hiện tốt 6 tháng cuối năm đạt kế hoạch đề ra. Quan tâm chỉ đạo sản xuất vụ mùa, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mưới, Bên cạnh đó quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác trồng rừng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới. Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
 Nhân dịp này, 5 đồng chí trong ban chấp hành đã được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường của Bộ tài nguyên và môi trường trao tặng.
 
Tin, ảnh: Cao Khánh
 
 
 
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1290

Tổng truy cập: 45081