Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Định Hóa: 23/24 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

19-09-2018 15:29

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tính đến hết tháng 12 năm 2017, toàn huyện có 54 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 73,9%, trong đó có 23/24 trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, tiến tới xây dựng chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong thời gian tới. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia ở cấp tiểu học của ngành GD&ĐT huyện được ghi nhận và đánh giá cao. 


Ảnh: Một tiết học của cô và trò trường Tiểu học Chợ Chu

Sau 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, quy mô mạng lưới trường học được quy hoạch hợp lý, các loại hình học tập được tổ chức phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập. Cơ sở vật chất trường, lớp, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tỷ lệ giáo viên tiểu học có trình độ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn đạt 93,6%. Cán bộ quản lý chủ động, năng động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. Công tác quản lý, kỷ cương trường học được nâng cao. Việc đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ngày càng hiệu quả. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt chuẩn theo quy định, có 95% học sinh được đánh giá đạt trở lên, có 6.795/6.843 học sinh khá giỏi. 
Công tác xã hội hóa giáo dục từng bước được đẩy mạnh. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ngày càng quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia nói riêng cho nên số lượng các trường đạt chuẩn đã tăng đáng kể trong những năm gầy đây. 
Xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Giai đoạn 2018- 2025, Ngành Giáo dục huyện đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% các trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng 4 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đó là Tiểu học Trung Hội, Chợ Chu, Phú Đình và Sơn Phú./.

T/h: Quế Chi (Đài TT-TH)Thống kê truy cập

Đang truy cập:4080

Tổng truy cập: 151826