Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Số ký hiệu 08-QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Thanh Nam
Trích yếu Quyết Định về vệc phân công cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa xã Đồng Thịnh năm 2022
Cơ quan ban hành UBND XÃ
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm