Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Số ký hiệu 03-KH-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Thanh Nam
Trích yếu Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên điaị bàn xã Đồng Thịnh năm 2022
Cơ quan ban hành UBND XÃ
Thể loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm