Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Số ký hiệu Số 01-KH-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày có hiệu lực 07/01/2022
Ngày hết hiệu lực
Người ký Phan Thanh Nam
Trích yếu Kế Hoạch cải cách Hành chính xã Đồng Thịnh năm 2022
Cơ quan ban hành UBND XÃ
Thể loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm