Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Triển khai thực hiện Đề án số 11 về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025"

13-03-2019 15:07

 

Ngày 13/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số 11-ĐA/TU ngày 03/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025". Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án khẳng định việc nắm bắt dư luận xã hội là một việc làm rất quan trọng trong việc hoạch định các chính sách, giúp chính quyền điều hành, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, từ đó có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí đề nghị các đại biểu tại Hội nghị nắm chắc mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Đề án; các báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cần có kỹ năng trong việc nắm bắt tư tưởng của nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt và chia sẻ các giải pháp, kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả Đề án số 11.

Trong những năm qua, công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban cộng tác viên dư luận xã hội đã được Ban Tuyên giáo các cấp chủ trì tổ chức hàng tháng, hàng quý. Từ năm 2015 đến nay, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội đã phản ánh hơn 9000 lượt ý kiến về những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm. Từ năm 2014, cấp tỉnh đã tổ chức 23 đợt điều tra xã hội học với hơn 24.000 phiếu; công tác thông tin, định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân được tăng cường; công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân được coi trọng…

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản liên quan đến việc thực hiện Đề án số 11 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Theo đó, Đề án được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý; tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên trong công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình và giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có những quyết sách đúng đắn đồng thời hình thành các luồng dư luận tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng; tạo sự đoàn kết nhằm phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Các giải pháp được đề cập trong Đề án bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội đối với công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương; củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành tăng cường công tác phối hợp trong việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; các cộng tác viên dư luận xã hội phải xác định được trách nhiệm của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát tình hình thực tế; các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và dành thời lượng, chuyên trang chuyên mục để tuyên truyền việc thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao nhất.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh MaiThống kê truy cập

Đang truy cập:2464

Tổng truy cập: 134169