Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư

11-04-2019 16:33

Chiều 11-4, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo, trong quý I, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tỉnh với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh thực hiện đảm bảo theo Quy chế đã xây dựng. Công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất được thực hiện tốt. Trong quý I, tổng số lượt công dân được tiếp thường xuyên là 264 lượt (tăng 24,52% so với cùng kỳ năm trước) với 212 người/148 vụ việc. Ban Tiếp công dân cũng chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 04 buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tiếp công dân đột xuất và đối thoại với công dân. Việc phân loại, xử lý đơn thư tại Ban Tiếp công dân tỉnh được thực hiện theo quy định; công tác theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý đơn thư đối với các ngành, địa phương được quan tâm. Tính đến ngày 15/3, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 262 đơn, trong đó đã xử lý 253 đơn, đạt tỷ lệ 96,56%. Các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận 25 đơn, đã xử lý 23 đơn, đạt tỷ lệ 92%. Ngoài ra, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan cũng thực hiện tốt chế độ giao ban hàng tuần để tổng hợp tình hình tiếp công dân, nhận đơn thư, xác định đơn trùng, trao đổi, thống nhất nội dung trả lời công dân theo quy định.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh duy trì việc tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổ chức tiếp công dân kịp thời, giải quyết nhanh các kiến nghị, phản ánh của công dân từ cơ sở; nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, khiếu kiện đông người; thực hiện tốt quy chế phối hợp tiếp công dân giữa các cơ quan; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các buổi tiếp công dân và giải quyết đơn thư; báo cáo kịp thời kết quả xử lý với UBND tỉnh. 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Kim OanhThống kê truy cập

Đang truy cập:2056

Tổng truy cập: 134008