Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

01-04-2019 15:36

 

Ngày 01/4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại phường Đồng Tiến (thị xã Phổ Yên). Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo thị xã Phổ Yên và một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh. Phường Đồng Tiến là một trong các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân cùng với cả nước trong ngày hôm nay.

Các đại biểu tham dự Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại phường Đồng Tiến (thị xã Phổ Yên)

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của đất nước. Các kết quả điều tra sẽ góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tại tỉnh Thái Nguyên, cuộc tổng điều tra sẽ tiến hành với quy mô trên 350 nghìn hộ tại gần 3 nghìn địa bàn; huy động khoàng gần 5 nghìn người tham gia thực hiện (Ban chỉ đạo các cấp, lập bảng kê, điều tra viên và tổ trưởng điều tra).

Ngay sau Lễ ra quân, các Điều tra viên đã tiến hành thu thập thông tin tại các hộ gia đình thuộc phường Đồng Tiến (thị xã Phổ Yên)

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, thị xã Phổ Yên đã xây dựng kế và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các nội dung chuẩn bị cho công tác hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra. Theo đó, thị xã Phổ Yên đã hoàn thành công tác tập huấn vẽ sơ đồ nền, phân chia 366 địa bàn, với 56.863 hộ dân, 193.114 nhân khẩu. Trong đó, có 38 địa bàn đặc thù với 18.479 nhân khẩu, 196 điều tra viên và 19 tổ trưởng; tổ chức 4 lớp tập huấn cho các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo cấp thị xã, cấp xã, phường; xây dựng mẫu biểu lưu trữ số liệu; hiệu chỉnh bảng kê, phân chia tài liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn 18 xã, phường... Ban Chỉ đạo các cấp của thị xã đã sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng và thiết bị; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị và các cơ quan, ngành đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ để đảm bảo thực hiện cập nhật dữ liệu bằng thiết bị điện tử chính xác, đầy đủ, đúng tiến độ đã đề ra.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy Linh


Thống kê truy cập

Đang truy cập:996

Tổng truy cập: 45809