Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

29-02-2020 20:20

Sáng 29-2, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp để tiếp tục cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận, tham gia ý kiến, thông qua dự thảo đề cương sơ bộ và phân công nhiệm vụ thực hiện tham mưu xây dựng các nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; dự thảo Nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện nhấn mạnh yêu cầu của việc hoàn thành các dự thảo văn kiện đại hội, nhất là dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cũng như phục vụ việc thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Lê Văn Tuấn yêu cầu các thành viên Tổ biên tập văn kiện khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội sớm trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân; thời gian hoàn thành xong trước ngày 15/4/2020. Đối với các văn bản còn lại, thành viên Tổ biên tập văn kiện sớm hoàn thiện các nội dung căn cứ theo nhiệm vụ được phân công; phân công tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện tại đại hội đảng bộ các cấp…

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Trần NhungThống kê truy cập

Đang truy cập:2491

Tổng truy cập: 182845