Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

05-07-2020 14:47

 

Ngày 5/7, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kì 2020-2025 đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Tổ Biên tập để tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh trước khi xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX phát biểu kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Tổ Biên tập đã tiếp thu có chọn lọc các ý kiến và bổ sung, chỉnh sửa vào các nội dung được thảo luận tại Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 về dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động). Đối với Báo cáo kiểm điểm, các ý kiến tập trung vào kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên nhân của những khuyết điểm và bài học kinh nghiệm; phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, yếu kém. Về Nghị quyết Đại hội, các ý kiến tập trung vào sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với dự thảo Chương trình hành động, các ý kiến tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác đối ngoại; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển đô thị; lĩnh vực văn hóa - xã hội; xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập. Đồng thời đề nghị các thành viên Tổ Biên tập tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung văn kiện, có báo cáo giải trình tiếp thu, sửa đổi các ý kiến Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 23 để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy cho ý kiến. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng được phân công sớm hoàn thiện các số liệu phụ lục, các nội dung cho phiên khai mạc, bế mạc Đại hội; đôn đốc các ngành, lĩnh vực, địa phương sớm có đăng ký tham luận tại đại hội để Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy LinhThống kê truy cập

Đang truy cập:3348

Tổng truy cập: 269320