Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

09-04-2019 16:33

 

Ngày 09/4, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Văn Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915

Hàng năm, việc bình xét công nhận người có uy tín trong đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện, số người được công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tăng lên. Năm 2018, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt danh sách 1.042 người có uy tín giai đoạn 2018-2022 được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 16/3/2018 của Thủ tướng Chính Phủ.  Trong những năm qua, những người có uy tín đã thể hiện vai trò cầu nối, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nhân dân trên mọi lĩnh vực. Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn tỉnh đã tích cực vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tích cực vận động đồng bào xóa bỏ những tập tục lạc hậu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện công tác hòa giải, công tác dân tộc và tôn giáo ở cơ sở, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND trao quà cho người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của những người có uy tín đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, chương trình cho vùng đồng bào dân tộc. Coi công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân tộc; thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS và người có uy tín nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS. Từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua và phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đề ra.

Hội nghị đã biểu dương 100 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có thành xuất sắc./.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hoàng Minh


Thống kê truy cập

Đang truy cập:998

Tổng truy cập: 45825