Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đánh giá việc thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh

13-05-2019 16:43

 

Ngày 13/5, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh đã chủ trì cuộc họp để đánh giá việc thực hiện công tác cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh. Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 4 công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và 5 doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước (dưới 50% vốn điều lệ) do UBND tỉnh quản lý. Hiện tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ. Thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên. Rà soát, lập danh mục các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Nguyên; Trung tâm Kiểm định chất lượng và tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên; Viện Quy hoạch xây dựng Thái Nguyên; Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên. Đang nghiên cứu để thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh đã phối hợp với Cục thuế và đơn vị tiến hành kiểm tra thuế, trình UBND tỉnh phê duyệt số liệu tài chính và xử lý các vấn đề tài chính; đồng thời đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp đang triển khai thực hiện tại các đơn vị. Các đơn vị cũng đã được hướng dẫn về công tác sắp xếp trụ sở nhà đất trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi xác định giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh đã trao đổi, thảo luận và chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện như: Một số đơn vị nằm trong diện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước có sự thay đổi về người đứng đầu khiến việc giải quyết nhiều công việc gặp vướng mắc; công tác nhân sự tại một số đơn vị còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp; người quản lý doanh nghiệp và người lao động tại một số đơn vị còn chưa hiểu rõ chủ trương cổ phần hóa nhà nước do đó còn lo lắng, e dè, chưa quyết liệt trong công tác cổ phần hóa…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận một số kết quả bước đầu trong việc thực hiện cơ cấu lại DNNN và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan, thành viên trong Ban tăng cường sự phối hợp phân định rõ trách nhiệm của từng ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ; tổ chức họp hàng tháng để đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm và tiến độ thực hiện kế hoạch; tổ công tác nâng cao trách nhiệm hơn nữa, chủ động đề xuất các phương án lên Ban Chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công để đảm bảo đúng thời gian thực hiện kế hoạch; tập trung chỉ đạo cổ phần hóa và thoái vốn của các đơn vị đã có trong kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. Đối với đề nghị của các đơn vị sự nghiệp công lập, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành khẩn trương giải quyết và báo kết quả lên Ban Chỉ đạo. Cơ quan thường trực tập trung làm dứt điểm các đơn vị đã có trong kế hoạch; đồng thời tiếp tục rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cổ phần hóa.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Duy LinhThống kê truy cập

Đang truy cập:1942

Tổng truy cập: 131663