Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện

08-08-2019 16:07

Chiều ngày 07/8/2019, UBND huyện Định Hóa tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện công tác sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, UBND huyện thông qua báo cáo kết quả rà soát công tác sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 435 xóm, tổ dân phố (gồm 8 tổ dân phố, 14 xóm thuộc Thị trấn Chợ Chu và 413 xóm thuộc xã). Trong đó:

Toàn cảnh Hội nghị

Số xóm, tổ dân phố đạt 100 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình (từ 150 hộ trở lên đối với xóm, 200 hộ trở lên đối với tổ dân phố): 2 xóm, tổ dân phố.

Số xóm, tổ dân phố đạt 50 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình trở lên (từ 75 hộ đối với xóm, 100 hộ đối với tổ dân phố): 11 xóm, tổ dân phố.

Số xóm, tổ dân phố đạt dưới 50 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình (dưới 75 hộ đối với xóm, dưới 100 hộ đối với tổ dân phố): 321 xóm, tổ dân phố.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, Sở Nội vụ và kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 24/24 xã, thị trấn đã hoàn thiện dự thảo Đề án sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của đơn vị mình. UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, 03 tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố. UBND huyện thống nhất chỉ đạo trong năm 2019 các xã, thị trấn hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập toàn bộ các xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ dưới 50 % tiêu chuẩn quy định (dưới 75 hộ) gồm 321 xóm, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn.

Dự kiến sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố, huyện Định Hóa còn 225 xóm, tổ dân phố, trong đó:

Số xóm, tổ dân phố đạt 100 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình: 46 xóm, tổ dân phố.

Số xóm, tổ dân phố đạt 50 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình trở lên: 168 xóm, tổ dân phố.

Số xóm, tổ dân phố chưa đạt 50 % tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình: 11 xóm, tổ dân phố.

Để làm tốt công tác này, tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức và nhân dân, thời gian hoàn thành trước ngày 20/8/2019.

UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cùng cấp thông qua Đề án của đơn vị mình. Hoàn thiện đầy đủ văn bản trình UBND huyện trước ngày 31/8/2019.

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, tổ công tác giúp việc BCĐ sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố của huyện bám sát cơ sở hoàn thành các nội dung công việc và tiến độ đề ra, giao cho cơ quan thường trực Phòng Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định Đề án các xã, thị trấn. Sau khi thẩm định song trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thông qua. Dự kiến huyện Định Hóa sẽ hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong tháng 9 năm 2019 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện:  Hoàng Huy VĩThống kê truy cập

Đang truy cập:2737

Tổng truy cập: 130748