Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phiên họp thứ 7 Thường trực HĐND huyện

06-01-2022 22:42

Ngày 05/01/2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Thường trực HĐND huyện nhằm triển khai một số nội dung theo thẩm quyền. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Minh Tú - Phó bí thư Huyện uỷ ; Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Hoàng Văn Đại - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp Thường trực HĐND huyện đã xem xét, thảo luận và tham gia ý kiến về các nội dung: Dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm kỳ hợp thứ ba HĐND huyện khoá XX; Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND huyện; Dự thảo kế hoạch hoạt động của hai Ban HĐND huyện năm 2022. Đồng thời, tại phiên họp thường trực HĐND huyện cũng đã xem xét 4 tờ trình của UBND huyện gồm: Tờ trình về việc xin ý kiến sử dụng các nguồn kinh phí để bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị phát sinh năm 2021; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí cho công trình Trường Tiểu học Phú Đình, hạng mục nhà 2 tầng 8 phòng học bộ môn, phòng chức năng và phụ trợ; Tờ trình xin ý kiến về việc phân bổ chi tiết kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện thực hiện nhiêm vụ và Tờ trình xin ý kiến sử dụng dự phòng ngân sách huyện để bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19 tháng 12/2021.

T/h: Quế ChiThống kê truy cập

Đang truy cập:5435

Tổng truy cập: 433520