Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kiểm tra thủ tục hành chính tại Định Hóa

01-08-2019 16:07

Ngày 30/7, Đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 đã kiểm tra tại huyện Định Hóa. Làm việc với đoàn về phía huyện có đ/c Lộc Kim Tuyết - Phó chủ tịch thường trực UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn.

Ảnh: Toàn cảnh buổi kiểm tra tại huyện Định Hóa

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kiểm soát TTHC của huyện Định Hóa trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể trong năm 2018 đã tiếp nhận 109.290 hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiếp nhận 55.976 hồ sơ; trong đó chuyển sang từ năm 2018 là 136 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến 10 hồ sơ, đã giải quyết 55.600 hồ sơ đúng hạn. Về rà soát, đánh giá TTHC, tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC, công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một của, một của liên thông trong giải quyết TTHC được thực hiện tốt. Việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết TTHC. Bộ phận một của của huyện rộng 100m2, có 8/24 xã thị trấn được đầu tư xây dựng nhà một cửa đảm bảo theo quy định. Tổng số thủ tục hành chính năm 2018 là 242 thủ tục, năm 2019 là 235 thủ tục. Số thủ tục mới công bố theo quyết định của tỉnh gồm 39 thủ tục hành chính cấp huyện, 8 thủ tục hành chính cấp xã. Tổng số TTHC được cung cấp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mục độ 3.4 là 46 thủ tục, đã giải quyết  37 hồ sơ. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại bộ phận một cửa, một của liên thông của huyện.

Ảnh: Kiểm tra các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa

 Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng đề nghị, trong thời gian tới, huyện Định Hóa  tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từ huyện tới cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; quan tâm hơn đến việc bố trí cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ huyện tới cơ sở khang trang, hiện đại hơn, đáp ứng yêu cầu của người dân đến giải quyết công việc. Trước đó, đoàn cũng đã đến kiểm tra tại xã Phú Tiến và thị trấn Chợ Chu. Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đề xuất của cơ sở về việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Định Hóa.

Tin, ảnh: Cao KhánhThống kê truy cập

Đang truy cập:2881

Tổng truy cập: 130837