Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Họp tiểu ban tuyên truyền khánh tiết - ĐH các dân tộc thiểu số huyện ĐH lần thứ 3/2019

18-04-2019 09:19

 Ngày 18/4, Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết của Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 - năm 2019 đã tổ chức cuộc nhằm bàn bạc, thống nhất nội dung để thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Phạm việt Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban tổ chức Đại hội tới dự và chỉ đạo. 


Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 - năm 2019, với các nội dung và hình thức như tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình, công thông tin điện tử của huyện; chỉnh trang hệ thống pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu, các biển hiệu quảng cáo trên địa bàn các xã thị trấn; Việc tổ chức các hoạt động văn nghề thể thao để chào mừng đại hội…
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phạm việt Dũng -Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban tổ chức Đại hội đề nghị tiểu ban tuyên truyền khách tiết cần chủ động thực hiện nội dung các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động liên hệ với các cơ quan báo chí của ttinhr để thực hiện phối hợp tuyên truyên truyền, sản xuất các phóng sự, clip tuyên truyền, báo cáo hình ảnh phục vụ cho đại hội đúng theo thời gian quy định. Xác định các vị trí thuận lợi, trung tâm để treo băng zôn; Chuẩn bị sẵn sàng kịch bản chi tiết cho từng hoạt động để trình duyệt trong ngày 13/5, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đẻ cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chung và góp phần tổ chức thành công Đại hội các Dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ 3 - năm 2019 thành công, xứng đáng với đơn vị được tỉnh chọn đại hội điểm để các địa phương khác học tập./.

Thực hiện: Quế Chi (Trung tâm văn hóa – Thể thao và Truyền thông)

 Thống kê truy cập

Đang truy cập:1965

Tổng truy cập: 131639