Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chi đảng bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

19-04-2019 09:18

Ngày 19/4/2019, được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đảng viên thuộc 01 Đảng bộ và  17 chi bộ cơ quan.


(Quang cảnh hội nghị)

Hội nghị học tập được bố trí thành 2 hội nghị: Buổi sáng, khối cơ quan học tập tại Hội nghị thứ nhất gồm: Đảng bộ Khối Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát, Chi bộ Tòa án, ½ Chi bộ Ngân Hàng Nông nghiệp &PTNT, ½ Chi bộ Kho Bạc, Chi bộ Vật tư, Chi bộ Ban Quản lý rừng ATK, ½ Chi bộ Bưu điện, ½ Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội. Buổi chiều, khối cơ quan học tập tại Hội nghị thứ hai gồm: Chi bộ Thuế, Chi bộ Nhà máy chè, ½ Chi bộ Bưu điện, ½ Chi bộ Ngân Hàng Nông nghiệp &PTNT, ½ Chi bộ Kho Bạc, Chi bộ Trung tâm Y tế, Chi bộ Khối Dân, Chi bộ Thương mại, ½ Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi bộ Chi cục thi hành án, Chi bộ Chi cục thống kê.

 

(Đồng chí Trần Doãn Khánh -Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, 
Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt tại Hội nghị)

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt 04 nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 kết luận và 01 quy định về một số vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội gồm: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 24/10/2018 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.Thống kê truy cập

Đang truy cập:1964

Tổng truy cập: 131658