Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
2 Mức độ 2 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND xã, phường
5 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
6 Mức độ 3 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở UBND cấp huyện
7 Mức độ 3 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo
8 Mức độ 3 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
9 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
10 Mức độ 3 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống kê truy cập

Đang truy cập:904

Tổng truy cập: 46627