Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông Báo về việc niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn (2022-2025) xã Đồng Thịnh

31-12-2021 21:17

https://cms.thainguyen.vn/documents/268482/7201863/46-TB-UBND.pdf/5d484b21-7104-40aa-b2f1-d16417813dbe
Vũ Đình Chung

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5268

Tổng truy cập: 433491