Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC III LẦN THỨ 25 NĂM 2020 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

03-07-2020 09:30

Kế hoạch số 1827/KH-UBND, ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Điện Biêm về Kế hoạch tổ chức triển lãm Mỹ thuật khu vực III lần thứ 25 năm 2020 tại tỉnh Điện Biên.

/documents/683445/0/1827+KH+UBND+%281%29.pdf/e5df9d50-2acf-4c5a-81ee-e9c62676ade7

Công văn số 198/VHTT, ngày 30/6/2020 của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Võ Nhai về việc thông báo Kế hoạch tổ chức triển lãm Mỹ thuật khu vực III lần thứ 25 năm 2020 tại tỉnh Điện Biên.

/documents/683445/0/198.pdf/0adada7b-0658-477f-8b87-4749b6b975d5Thống kê truy cập

Đang truy cập:4051

Tổng truy cập: 151718